Notícias

COPCA

Consorci de Promoció Comercial de Catalunya

Entorno Digital SA, com a membre del consell assessor de la fira virtual des de l'any 2000 i servidor homologat del COPCA, posa en coneixement de tots els nostres clients i possibles visitants de la nostra web les condicions per gaudir dels avantatges, fets promocionals i subvencions que comporta ser participant de la fira virtual. Què és el COPCA? El COPCA (consorci de Promoció Comercial de Catalunya) adscrit al Departament d'Indústria , Comerç i Turisme, és l'eina de la Generalitat de Catalunya per promoure la internacionalització de l'empresa catalana i la seva adaptació a les noves pautes de l'economia mundial. Té una xarxa de 36 oficines situades a les grans capitals comercials del món i un cercador temàtic que selecciona, organitza i comenta la informació d'interès per l'exportador català. L'objectiu és facilitar a l'empresa catalana l'ús d'internet com a eina de recerca i publicació d'informació. Objectiu de la subvenció Impulsar iniciatives que portin a terme les empreses per la promoció i comercialització dels seus productes, serveis o imatge. Beneficiaris Les empreses i entitats que confeccionin pàgines web de promoció o comercialització dels seus productes, serveis o imatge o les refacin i les allotgin en un servidor d'internet membre del consell assessor de la fira Products and Services from Catalonia. Import subvencionat i beneficis El beneficiari rebrà un incentiu del 30% de les despeses totals de realització i manteniment de la web durant els primers dotze mesos amb un màxim de 3000€ per aquelles webs que impliquin un esforç tecnològic capdavanter en l'ús comercial de les noves tecnologies de la informació. Participació a la Fira Virtual La web es vincularà a la fira virtual de l'exportador mitjançant els indicadors sectorials i d'objectius indicats per l'empresa o entitat. Garantia de servei Les empreses de serveis d'internet membres del consell assessor de la fira han certificat tècnicament i qualitativa el seu servei. El COPCA i els servidors homologats vetllen perquè les solucions tècniques siguin les més adequades per a les necessitats de cada empresa. Característiques de la web La web estarà allotjada en un dels servidors d'internet de les empreses membres del consell assessor de la fira, garantint així uns requisits mínims a nivell tècnic i de qualitat i uns requisits obligatoris per poder entrar en el projecte : Domini propi Versió íntegra de la web en llengua catalana i en una llengua no oficial de l'estat espanyol. Conceptes als quals es dóna suport: Disseny i creació o redisseny de la web Fotografia i tractament d'imatges Traduccions Gestió de domini Allotjament anual de la web (en servidor homologat) Assessoria en internet Presentació Entorno Digital informarà i col·laborarà amb l'empresa interessada en l'entrega de la documentació al COPCA i també realitzarà una memòria del projecte amb l'objectiu de que sigui acceptat pel COPCA seguint la normativa establerta. Atentament Dpt. Marketing

Últimas notícias

Entorno Digital
COPCA